AD360

AD360

Zintegrowane zarządzanie Active Directory i Exchange

AD360 daje możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników, samodzielne zarządzanie hasłami oraz audyt bezpieczeństwa Windows, serwerów plików oraz raportowanie Exchange. Posiada wspólną, zintegrowaną konsolę dla połączenia narzędzi ManageEngine Active Directory umożliwiającą poprawę bezpieczeństwa, zgodności i zwiększającą wygodę zarządzania środowiska Active Directory.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję AD360.

Funkcjonalność:

Zarządzanie Active Directory

Duża część z kluczowych zadań Adtive Directory jest powtarzalna. Poprzez automatyzacje oraz delegowanie zadań można w dużym stopniu zaoszczędzić czas i pracę. Może to przynieść sporo korzyści dla organizacji poprzez zmniejszenie kosztów zarządzania IT.

 • Jedno miejsce zarządzania kontami użytkowników
 • Kontrola zadań poprzez budowę Workflow
 • Zmniejszenie różnic między procesami biznesowymi i AD
 • Automatyzacja zadań AD

Audyt domeny i sprawdzanie zgodności

AD360 oferuje inspekcje zmian w AD oraz sprawdzenie zgodności wymagań IT przez zapewnienie, że krytyczne zasoby w sieci są kontrolowane, monitorowane oraz raportowane wraz z całą informacją na temat zmian użytkowników, grup, komputerów, GPO i OU, jak również z natychmiastowym powiadamianiem e-mail.

 • Śledzenie informacji o krytycznym znaczeniu
 • Zapewnienie zgodności IT
 • Automatyczna archiwizacja
 • Łatwe raportowanie

Samoobsługa haseł i kont

Wszelakie statystyki i badania jasno pokazują, że ponad 30% połączeń z działem helpdesk związanych jest z prostymi zadaniami, takimi jak resetowanie hasła oraz odblokowanie konta. Przez oferowanie możliwości użytkowników końcowych w samoobsługiwanie haseł z AD360, można bardzo szybko obniżyć liczbę generowanych zgłoszeń i zapewnić sobie wydajność pracowników w pełnym zakresie bezpieczeństwa poprzez:

 • Samoobsługę resetowania hasła oraz odblokowania konta
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnianie w oparciu m.in. o SMS/e-mail w celu weryfikacji ID
 • Automatyczne powiadomienia o ważności hasła/konta
 • Aktualizację własnych danych kontaktowych i możliwość przeszukiwania domeny
 • Subskrypcję do grup security i mail
 • Synchronizację haseł do ponad 80 różnych systemów (SSO)

Raportowanie i audyt Exchange

AD360 zapewnia dla wszystkich pełen zakres informacji, które są niezbędne  aby optymalizować infrastrukturę Exchange w organizacji. Dokładny zestaw raportów zawiera wszystkie najważniejsze informacje o środowisku Exchange w postaci graficznej.

 • Śledzenie wielkości skrzynek, treści wiadomości i ruchu do, z, oraz wewnątrz domeny, itp.
 • Raporty listy dystrybucyjnych i folderów publicznych
 • Raport dostępu OWA
 • Przeszukiwanie informacji za pomocą wbudowanych filtrów

Korzyści:

Bezpieczeństwo i zgodność

Przegląd wszelkich zmian, które są wprowadzane do obiektów AD może pomóc w określeniu, czy zmiany są zgodne ze wszystkimi standardami IT jak również czy zostały wykonane przez osoby uprawnione.

Automatyzacja operacji AD

Automatyzacja zadań AD, np. tworzenie użytkowników (także w systemach powiązanych z AD), usuwanie nieaktywnych użytkowników oraz włączanie/wyłączanie użytkowników. Definiowanie szablonów modyfikacji użytkownika umożliwia bardzo szybkie wykonanie większości operacji z nim związanych.

Weryfikacja i akceptacja zmian w AD

Automatyzacja zadań, np. zarządzanie kontem użytkownika z ustawianiem workflow ma możliwość zapewnienia, że kluczowe dane nie znajdą się w niepowołanych rękach.

Monitorowanie ruchu Exchange

Pełny zakres monitorowania danych ruchu Exchange, takich jak użycie OWA, rozmiar skrzynki pocztowej, ruch pocztowy, uprawnienia i co jest najważniejsze – zawartość wiadomości wychodzących z organizacji. Możliwość eksportowania danych w różnych formatach takich jak: xls, csv, html i pdf.