ADMANAGER PLUS

ADManager Plus

Zarządzanie środowiskiem domenowym

ADManager Plus to narzędzie zbudowane w oparciu o przeglądarkę webową, dzięki któremu można wspierać zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory. Prosty w obsłudze oraz intuicyjny interfejs w dużym stopniu umożliwia łatwiejszą pracę przy zarządzaniu usługami katalogowymi. System nie wymaga korzystania z linii poleceń systemowych a także ze skryptów. Szybkie i efektywne generowanie oraz eksport danych w danym formacie poprzez generator raportów. Zapewniona integralność oraz kontrolę całego środowiska systemowego a także zapewnia ograniczony dostęp do informacji chronionej.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję ADManager Plus.

Funkcjonalność:

Tworzenie obiektów w AD

Oferuje tworzenie nowych oraz modyfikację już istniejących obiektów AD, także poprzez importowanie atrybutów z plików *.csv. Ważne funkcje: zarządzanie użytkownikami, komputerami, kontaktami, grupami, GPO oraz hasłami. Docelowo zmniejszenie nakładu pracy.

Modyfikacje atrybutów

ADManager Plus umożliwia elastyczną, zbiorczą zmianę atrybutów obiektów, włączając w to także: atrybuty Custom, usługi terminalowe, jak również grupy.

Integracja ze środowiskami Exchange, Office 365, Skype

Wszystko dostępne z jednego miejsca. Tworzenie oraz zarządzanie kontami użytkowników w systemach Exchange, Office365, Skype 4 Business i Lync. Łatwa praca dzięki wyjątkowym możliwościom wykorzystania szablonów, które automatycznie tworzą dla użytkowników konta w tych systemach.

Raporty

DManager Plus posiada sekcję z raportami, która umożliwia szybkie a także elastyczne tworzenie, eksportowanie oraz harmonogramowanie raportów w określonym formacie.

Kontrola użytkowników

W zależności od danej roli którą pełni użytkownik w systemie, można efektywnie zarządzać użytkownikami.  System ochrania dostęp do informacji chronionej, dzięki czemu zapewnia integralność w kontroli całego środowiska systemowego.

Korzyści:

Automatyzacja działań

ADManager automatyzuje wiele procesów. Można zapomnieć o żmudnych i kompleksowych zadaniach w środowisku domenowym wykonywanych ręcznie.

Standaryzacja obiektów AD

Poprzez możliwość kreowania szablonów w systemie niwelujemy problem pomyłek przy tworzeniu nowych obiektów AD. Mamy też do dyspozycji możliwość delegacji uproszczonego zadania do działów wspierających.

Troska o bezpieczeństwo

Odpowiednio rozbudowany workflow umożliwia przegląd i zatwierdzanie każdej zmiany na AD przed jej wykonaniem.  Otrzymujemy możliwość zarządzania oraz monitorowania na uprawnienia do serwerów oraz udziałów sieciowych, grup dystrybucyjnych oraz grup typu security.

Kompleksowe raportowanie AD

Poprzez  wbudowany system  raportowania otrzymujemy możliwość planistycznego monitoringu środowiska domenowego. Możliwy jest wgląd w aktualny stan domeny jak i znajdujących się w niej polityk oraz obiektów.

Przejrzystość uprawnień

Dzięki narzędziu wprowadzamy pełną kontrolę w procesie zarządzania obiektami AD. Możliwe jest to dzięki wbudowanej delegacji bez integracji w uprawnienia na AD.