ADSELFSERVICE PLUS

ADSelfService Plus

Samoobsługa użytkowników AD

ADSelfService Plus pod tą nazwą kryje się wyjątkowe, bezpieczne narzędzie przeznaczone dla użytkownika końcowego. Pomaga ono również administratorom, zapewniając oszczędność czasu spędzonego na zarządzaniu kontami w domenie. Aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość:

  • resetowania hasła
  • odblokowania konta
  • aktualizacji danych w środowisku Active Directory

To wszystko w dużym stopniu zmniejsza ilość incydentów generowanych w systemie Helpdesk.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję ADSelfService Plus.

Funkcjonalność:

Samodzielne resetowanie hasła

Zapewnia samodzielną opcję resetowana hasła dla domeny przez użytkownika w Windows Active Directory: lokalnie – z poziomu własnego komputera poprzez użycie aplikacji mobilnej na smartphonie, jak również zdalnie – korzystając z przeglądarki internetowej bez konieczności korzystania z pomocy helpdesku IT.

Samodzielne odblokowywanie konta

Odblokowywanie konta bez potrzeby kontaktu z administratorem – z poziomu własnego komputera, poprzez pomoc aplikacji mobilnej lub dzięki przeglądarce internetowej.

Single Sign On dla ponad 80 aplikacji

AD Audit umożliwia na podłączenie ponad 80 aplikacji do domenowego uwierzytelniania.  Oznacza to, że hasło po zmianie będzie w sposób automatyczny zsynchronizowane z podłączonymi systemami.

Powiadomienie o wygaśnięciu hasła lub konta

Powiadamianie użytkowników przez wiadomości SMS oraz e-mail o nadchodzących terminach wygaśnięcia hasła. Opcja wyjątkowo przydatna wśród użytkowników VPN oraz OWA, którzy mogą dzięki temu dokonywać zmiany hasła w dowolnym czasie oraz miejscu.

Nowe hasło mailem lub w telefonie

Możliwość przesyłania użytkownikowi przez system nowego hasła: na telefon, konto mailowe pracownika, konto dodatkowe lub do jego managera w zależności od potrzeb oraz procesu w organizacji.

Aktualizacja danych

Narzędzie dostarcza wygodny interfejs dla użytkowników, którzy mogą zaktualizować ich personalne dane w środowisku Active Directory. Narzędzie w pełni wspiera modyfikowanie wielu atrybutów takich jak: general, exchange, terminal, atrybuty konta, itd. Administrator ma także możliwość dodawania innych atrybutów dla użytkowników, może też ograniczyć możliwość edycji do minimum (np. tylko do numeru telefonu).

Pełna kontrola nad zmianami

Pełne raporty audytowe dotyczące użytkowników oraz przeprowadzonych przez nich samodzielnych czynności związanych z hasłami. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, ADSelfService Plus przeprowadza wysyłkę również w formie potwierdzenia po każdorazowej samodzielnej zmianie dotyczącej hasła zrealizowanego przez użytkownika. Wszystkie akcje zrealizowane przez użytkownika końcowego pozostają w postaci wpisu raportowego w systemie.

Korzyści:

Efektywne wykorzystanie jednokrotnego uwierzytelniania

Single Sign On ułatwia pracę i co ważne oszczędza czas przy wykonywaniu resetu haseł. Kiedy zapewnimy możliwość resetu haseł użytkownikom, zaoszczędzimy czas pracy dla administratorów na zarządzanie wieloma systemami.

Redukcja kosztów incydentów Helpdesk

Eliminacja podstawowego źródła zgłoszeń Helpdesk, jakim jest reset hasła oraz odblokowywanie konta.

Zwiększona produktywność pracowników

Używanie AD SelfService Plus zwiększa produktywność pracowników poprzez zmniejszanie czasu jaki musieliby poświęcić na rejestrowanie incydentu i oczekiwanie na reakcje operatorów Helpdesku. Poprzez użycie portalu SelfService maksymalnie skracamy cały proces. Otrzymywana jest także pewność, że pracownicy będą mieli możliwość wrócenia od razu do swojej pracy bez czekania na reakcję specjalistów z działu Helpdesk.

Historia zdarzeń

Wszystkie wykonywane akcje są zapisywane w logach. Krytyczne alerty a także potwierdzenia są przesyłane do administratorów oraz wybranych użytkowników według harmonogramu.

Bezpieczeństwo

Zwiększone bezpieczeństwo w czasie zmiany hasła oraz odblokowywania konta poprzez dodatkowe pytania weryfikacyjne, system captcha i uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Intuicyjny interfejs użytkownika

AD Self Service jest wyjątkowo intuicyjnym oprogramowaniem. Nie jest tu wymagana wiedza na temat AD, a użytkownicy błyskawicznie przyzwyczają się do korzystania z systemu.