EXCHANGE REPORTER PLUS

Exchange Reporter Plus

Audyt środowiska Exchange

ExchangeReporter Plus jest oparty na przeglądarce webowej. Narzędzie to służy do analizy oraz raportowania systemu Exchange. Posiada bardzo wiele gotowych form raportów, umożliwiających dokładną oraz dogłębną analizę każdej infrastruktury poczty elektronicznej Exchange, od rzeczy mało znaczących (jak pojemność skrzynki pocztowej) do zaawansowanej analizy samej zawartości skrzynek, uprawnień do nich oraz ruchu wewnątrz i poza domenę.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję Exchange Reporter Plus.

Funkcjonalność:

Bezpieczeństwo Exchange

Poprzez funkcję audytu serwera Exchange możliwa jest kontrola wszelkich nieautoryzowanych prób przy logowaniach do skrzynek pocztowych jak również zmian uprawnień skrzynek. Raport Exchange Reporter Plus pozwala danemu administratorowi Exchange zarządzać w odpowiednio wydajny  sposób uprawnieniami skrzynek. Oferowane standardowe raporty zapewniają istotne narzędzie umożliwiające szybki przegląd uprawnień, które zostały przypisane do skrzynek oraz użytkowników, a co za tym idzie – mają wpływ na bezpieczeństwo zawartych w skrzynkach znajdujących się informacji.

Raporty dotyczące zawartości wiadomości

Exchange Reporter Plus umożliwia przegląd oraz wyszukiwanie słów kluczowych: w treści, temacie i nazwie załącznika wiadomości, świadczące o wypływie danych wrażliwych poza firmę. Ta opcja stanowi bardzo ważny element przydatny w osiąganiu zgodności z RODO.

Raporty dotyczące ruchu e-mailowego

Exchange Reporter Plus umożliwia rozbudowane i wszechstronne przeglądanie ruchu mailowego zarówno w organizacji jak i poza nią, w tym liczebność wysyłanych wiadomości oraz domeny do których wiadomości są wysyłane. Funkcjonalność pozwala na rozpoznawanie komputerów użytkowników, którzy rozsyłają SPAM czy e-maile do domen powiązanych z malwarem.

Raporty Exchange ActiveSync

Poprzez rozbudowane raportowanie dotyczące wykorzystania ActiveSync, możliwa jest pełna kontrola ruchu sieciowego.  Raporty zawierają dane o: żądaniu synchronizacji, szczegółów zasad, informacji oraz stanie i szczegółów urządzeń. Raporty ActiveSync umożliwiają zarządzanie grupą obsługujących ActiveSync urządzeń mobilnych w środowisku Exchange a także dokonywanie sprawnego audytu ruchu sieciowego urządzeń mobilnych.

Raporty Outlook Web Access

OWA zapewnia możliwość dostępu do poczty Exchange poprzez sieć web w zbliżonym zakresie, jak to ma miejsce z poziomu komputera.  Raporty OWA programu Exchange Reporter Plus umożliwiają monitorowanie aktywności Outlook Web Access poprzez filtrowanie danych według użytkowników, typów przeglądarek, jak również adresów IP klientów.

Raport list dystrybucyjnych

Oferowane listy wysyłkowe Active Directory zapewniają idealny sposób na udostępnianie informacji wielu użytkownikom w tym samym czasie. Raporty programu umożliwiają zadbanie o to, by podejrzane dane nie wykorzystywały tego samego narzędzia, a także pozwalają na śledzenie aktywności wszystkich użytkowników znajdujących się na liście dystrybucyjnej.

Raport dotyczący zawartości folderu publicznego

Od centralnego repozytorium danych wymaga się, aby było dokładnie monitorowane. Raporty programu, które dotyczą folderu publicznego pozwalają zadbać o tę kwestię. Jednocześnie dostarczają informacji na temat wszystkich ważnych danych, które dotyczą folderów publicznych, uwzględniając przy tym rodzaje danych w folderach.

Korzyści:

Znalezienie źródła nieautoryzowanych aktywności użytkowników

Raporty dotyczące dostępów do skrzynek pocztowych – szczególnie tych współdzielonych, raporty z ruchu wiadomości oraz raporty ze słów kluczowych – wszystkie te elementy pomogą w odnalezieniu przyczyn wycieku danych.

Zabezpieczenie przez podejrzaną aktywnością

Exchange Reporter Plus umożliwia identyfikację podejrzanych wiadomości przychodzących oraz wychodzących. Tym samym pozwala na odfiltrowanie podejrzanych domen w ruchu sieciowym oraz e-mailowym.

Identyfikacja sprawców problemów

W przypadku wszystkich systemów raportujących, także i Exchange Reporter Plus daje możliwość szybkiego i bezproblemowego odnalezienia danego zasobu, który stanowi konkretny problem.

Błyskawiczna reakcja przez powiadomienia z zakresu krytycznych zdarzeń serwera Exchange

Exchange Reporter Plus posiada wbudowaną funkcjonalność powiadamiania, kiedy ważny parametr związany z systemem zostanie przekroczony. Istnieje możliwość otrzymywania bieżących informacji o statusach kolejek, parametrów serwerów czy baz danych Exchange.