O365 MANAGER PLUS

O365 Manager Plus

Zarządzanie środowiskiem Office365.

O365 Manager Plus zapewnia kompleksowe rozwiązanie oferujące raportowanie, zarządzanie i audytowanie rozwiązania Office365. Zapewnia pomoc dla administratorów w zarządzaniu ustawieniami pakietu Office365 w prosty i szybki sposób. Intuicyjny interfejs webowy umożliwia użytkownikowizarządzanie programami: Exchange Online, Azure Active Directory, Skype dla Firm oraz OneDrive dla Firm w jednym miejscu. Program oferuje rozbudowane, wstępnie skonfigurowane raporty z pakietu Office365. Zapewnia pomoc także w przypadku złożonych zadań, takich jak zarządzanie zbiorami użytkowników, zarządzanie zbiorczą skrzynką pocztową, bezpieczne delegowanie. Zapewnia szereg uproszczeń przy zarządzaniu wbudowanymi raportami zgodności. Oferuje rozbudowane audyty, by móc zabezpieczyć system Office365 przed niepożądanymi szkodliwymi działaniami.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję TRIAL O365 Manager Plus.

Funkcjonalność:

Rozbudowane raportowanie Office 365

System prezentuje ponad 200 wstępnie skonfigurowanych raportów pakietu Office 365.  Rozbudowana funkcjonalność umożliwia konsolidacje danych z usług Exchange Online, Azure Active Directory, Skype dla Firm, OneDrive dla Firm i innych składników pakietu Office 365 w konkretne szczegółowe raporty. Otrzymane raporty można wyeksportować do formatu PDF, CSV, XLS lub HTML.

Zarządzanie Office 365

W dużym stopniu ułatwia zarządzanie pakietami Office 365. Umożliwia masowe zarządzanie użytkownikami, zarządzanie wieloma grupami, licencjami zbiorowymi, skrzynkami pocztowymi co przekłada się na zmniejszenie czasu, który potrzebny jest na realizację zadań w zarządzaniu.

Audyt Office 365

Monitoring wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w środowisku pakietu Office 365 w celu podjęcia działań prewencyjnych oraz uniknięcia poważnych konsekwencji.  Możliwość sprawdzenia kto i kiedy wykonał daną operację.  Zostanie jednocześnie dostarczona informacja w zakresie działań użytkowników na wszystkich składnikach Office 365.

Alarmowanie

Tworzenie powiadomień systemowych o najważniejszych działaniach oraz zmianach zachodzących w środowisku pakietu Office 365. Program umożliwia tworzenie alertów niestandardowych dla wszystkich usług Office 365. Wszystkie takie niestandardowe alerty zapewniają oszczędność czasu eliminując konieczność nieustannego sprawdzania raportów z audytu w temacie złośliwego działania.

Korzyści:

Kompletny wgląd w środowisko Office 365

Pełne zarządzanie, raportowanie oraz audyt zawierają wszelkie niezbędne dane do uzyskania pełnego wglądu w środowisko Office 365.