KEY MANAGER PLUS

Key Manager Plus

Zarządzanie kluczami SSH oraz certyfikatami SSL

ManageEngine Key Manager Plus został oparty na przeglądarce webowej. Stanowi rozwiązanie do zarządzania kluczami SSH oraz certyfikatami SSL. Pomaga w konsolidacji, kontroli, zarządzaniu i monitorowaniu cyklu życia SSH. Umożliwia zarządzanie cyklem życia, skanowaniem podatności, wnioskowaniem o nowe certyfikaty SSL.

Pełny wgląd w środowisko SSH. Umożliwia administrację i  kontrolę nad kluczami w celu udaremniania naruszeń oraz zgodności. Zapewnia pomoc w  nadzorze wykorzystywania i bezpieczeństwa certyfikatów SSL.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję TRIAL Key Manager Plus.

Funkcjonalność:

Odkrywanie

Odkrywa systemy SSH w sieci, zlicza użytkowników, znajduje istniejące klucze prywatne.

Odkrywa certyfikaty SSL, pokazuje miejsca ich wykorzystania.

Bezpieczne repozytorium

Zapewnia konsolidację wszystkich kluczy SSH, certyfikatów SSL. Zapisuje je w bezpiecznym, centralnym repozytorium w celu prostego dostępu oraz zarządzania.

Scentralizowane tworzenie oraz wdrażanie

Spełnia funkcję tworzenia nowych publicznych i prywatnych par kluczy, łącząc prywatne klucze z ich użytkownikami. Wdraża nowe i istniejące klucze publiczne na wymaganych systemach.

Umożliwia zdalne zastąpienie certyfikatu na serwerach. Zapewnia pomoc przy generowaniu nowego certyfikatu.

Okresowe rotacje

Zwiększa bezpieczeństwo dzięki okresowej rotacji par kluczy i zapobiega ich nadużywaniu.

Wykrywanie podatności w certyfikatach SSL

Wykonuje skanowanie posiadanych certyfikatów SSL wyszukując podatności (np. heartbleed) oraz przekazuje informacje o nich do administratora.

Podgląd relacji pomiędzy klucz-użytkownik

Holistyczny podgląd relacji klucz – użytkownik w całej organizacji.

Śledzenie, audyt, powiadomienia

Wszystkie działania użytkowników oraz generowanie raportów przez audyt.

Komunikaty o wygasających kluczach SSH oraz certyfikatach SSL.

Usuwanie zbędnych kluczy

Zapewnia pomoc w usuwaniu zbędnych kluczy z baz danych.  W sposób natychmiastowy przerywa dostęp a także zapobiega naruszeniom związanym z przestarzałymi kontami.

Zapewnianie zgodności

Zwiększa możliwości zarządzania kluczami SSH, certyfikatami SSL a także pomaga utrzymać standardy takie jak: SOX, FISMA, PCI-DSS, NERC–CIP i HIPAA.

Korzyści:

Bezpieczeństwo

Pełny wgląd w widoczność posiadanych kluczy SSH znajdujących się w organizacji oraz realizacja scentralizowanej kontroli.

Zgodność z wymogami

Pomaga w wykrywaniu i zastępowaniu certyfikatu używającego SHA-1 na bezpieczniejsze, wykorzystujące SHA-2.