PASSWORD MANAGER PRO

Password Manager Pro

Zarządzanie hasłami i dostępem uprzywilejowanym

ManageEngine Password Manager Pro  to aplikacja webowa, której funkcje umożliwiają kontrolę dostępu do współdzielonych haseł administracyjnych. Zapewnia ochronę zasobów przedsiębiorstw takich jak: serwery, bazy danych, urządzenia sieciowe, aplikacje itp. Password Manager Pro kontroluje także hasła kont typu Application-to-Application – inaczej mówiąc „kont serwisowych”. Hasła tego typu używane są wewnętrznie przez aplikacje bez udziału użytkownika.

Aplikacja posiada rozbudowane możliwości audytowe. Pozwala to na podgląd wniosków o udostępnienie konta i hasła, jak również umożliwia nagrywanie sesji zdalnych oraz ich odtwarzanie.

Umożliwia synchronizację haseł. Posiadane hasła do zasobów odległych mogą być również modyfikowane z poziomu systemu, a wszystkie zmienione hasła będą zsynchronizowane i zapisane w repozytorium.  Mogą być one w przyszłości z niego pobrane lub udostępnione innym użytkownikom systemu.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję TRIAL Password Manager Pro.

Funkcjonalność:

Bezpiecznie i niezawodnie

Architektura High Availability – to nieprzerwany dostęp do haseł firmowych. Wszystko to dzięki zastosowaniu redundantnego serwera oraz bazy danych (wystarczy jedna licencja na wersję Premium do uzyskania wysokiej dostępności).

Wymagany 2-etapowy system uwierzytelniania do zalogowania się do PMP. Pierwszy etap do standardowe uwierzytelnianie. Drugi etap stanowić może uwierzytelnianie poprzez różne dostępne opcje.

Hasła oraz dane poufne są szyfrowane przy użyciu 256-bitwergo szyfrowania AES. Posiada dodatkowe szyfrowanie. Możliwość konfiguracji w trybie zgodnym z FIPS 140-2 .

Umożliwia wykonywanie kopii bezpieczeństwa całej posiadanej bazy danych w określonym terminie jak i bieżąco do celów odzyskiwania danych.

Zarządzanie współdzielonymi hasłami administracyjnymi

Bezpieczeństwo użytkownika i systemu poprzez wymuszanie używania silnych haseł i okresowa ich zmiana. Umożliwia tworzenie określonej polityki haseł.

Bezpieczne zarządzanie współdzielonymi kontami takimi jak “Administrator” w systemie Windows, “root” w systemie Unix/Linux, “enable” w Cisco, “sa” w SQL i innymi.

Przechowuje wszystkie hasła – do kont uprzywilejowanych, współdzielonych, kont firecall i pozostałych. Wszystko poprzez bezpieczne, centralne repozytorium.

Z Password Manager Pro można bezpośrednio resetować hasło do zasobów zdalnych. Resetowanie hasła może być po uprzywilejowanym użyciu lub całkowicie automatycznie według harmonogramu.

Proces kontroli dostępu do haseł

Umożliwia przyznanie tymczasowego dostępu a także nadanie uprawnień administracyjnych.  Wszelkie ograniczenia narzucane są w zależności od ustalonej roli użytkownika.

Zdefiniowane przynależności haseł przechowywanych w centralnym repozytorium umożliwia wybiórcze udostępnianie haseł w przypadku takiej potrzeby.

Integracje z innymi systemami

Importowanie użytkowników oraz grup użytkowników z systemów: Windows Active Directory lub LDAP oraz wykorzystanie mechanizmu uwierzytelniania.

Wykorzystanie systemu Service Desk do zarządzania wnioskami o dostęp.

Integracja z systemami typu SIEM.

Praktyczność i dostępność

Zdalne logowanie na najwyższym poziomie. Użytkownicy mają możliwość uruchamiania wysoce bezpiecznych, niezawodnych i w pełni emulowalnych sesji Windows RDP (wsparcie przesyłania plików), SSH, VNC i Telnet przez  przeglądarkę bez konieczności posiadania wtyczek czy też oprogramowania agenta.

Bezpieczny dostęp offline. Umożliwia odzyskiwanie haseł i zatwierdzanie żądań w przypadku kiedy użytkownik jest w ruchu.  Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android i iOS

Logowanie automatyczne bez konieczności kopiowania czy wpisywania haseł do systemów, stron www oraz aplikacji bezpośrednio z interfejsu sieciowego PMP.

Pełna kontrola

Nagrywanie w formie wideo, archiwizowanie oraz odtwarzanie do celów audytów analitycznych – wszystko dzięki uprzywilejowanym sesjom uruchamianym poprzez PMP.

Tworzenie raportów dotyczących zarządzania hasłami w Twojej firmie jest wyjątkowo intuicyjne.

Możliwy jest wgląd we wnioski o dostępy do haseł oraz zasobów (wraz z mapowaniem).

Szeroki zakres systemów docelowych

Posiada wsparcie dla wielu systemów docelowych: urządzeń sieciowych, baz danych. Zakres kontroli dostępu oraz automatycznego resetowania haseł.

Uruchamianie niestandardowego skryptu po wyresetowaniu hasła

Funkcja umożliwiająca automatyczne uruchomienie niestandardowych skryptów w celu przeprowadzenia dowolnie zdefiniowanej czynności po zresetowaniu hasła.

Korzyści:

Bezpieczeństwo

Eliminacja luk w systemie bezpieczeństwa oraz tzw. “zmęczenia haseł” poprzez zastosowanie centralnego repozytorium do przechowywania  oraz dostępu do haseł.

Zwiększenie wydajności

Automatyzacja częstych zmian haseł umożliwia zwiększenie wydajności infrastruktury IT.

Kontrola

Prewencyjna kontrola bezpieczeństwa – zapewnia wykrywanie nieprawidłowości. Wszystko odbywa się poprzez procesy zatwierdzania oraz alerty w czasie rzeczywistym w zakresie dostępu do haseł.

Normy RODO

Zapewnia pełną zgodność z audytami bezpieczeństwa: ISO 27001, PCI-DSS oraz RODO.