ASSETEXPLORER

AssetExplorer

System inwentaryzacji i zarządzania zasobami IT dla organizacji

ManageEngine AssetExplorer to narzędzie do zarządzania zasobami IT. Dzięki niemu możliwy jest pełny przegląd posiadanej infrastruktury dotyczącrj IT jak i pozostałych zasobów spoza informatyki. Za pomocą AssetExplorer administrator ma możliwość zarządzania przekazywaniem z jednego miejsca.

Poprzez AssetExplorer można skanować oraz poddawać audytowi wszystkie posiadane stacje robocze w sieci LAN, WAN i VPN. Narzędzie podłącza się do Active Directory a następnie poddaje skanowaniu wszystkie znalezione stacje robocze.  Dzięki wykorzystaniu skanowania sieciowego AssetExplorer jest w stanie wyszukać stacje robocze oparte na systemie Linux, drukarki sieciowe, routery oraz switche. Dzięki szczegółowemu raportowi skanowania umożliwia wgląd w szczegóły zainstalowanego na stacjach roboczych sprzętu, jak i zainstalowanego tam oprogramowania.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję AssetExplorer.

Funkcjonalność:

Zarządzanie grupami zasobów

Dzięki AssetExplorer można tworzyć zbiory zasobów w celu wydajniejszej kontroli oraz zarządzania. Do maksymalnego uproszczenia zarządzania wprowadzono możliwość tworzenia statycznych lub dynamicznych grup w oparciu o właściwości zasobu. Poprzez użycie grupowania statycznego można łączyć zasoby o rożnych właściwościach, natomiast grupowanie dynamiczne umożliwia grupowanie zasobów na podstawie specyficznych kryteriów.

  • Grupowanie statyczne zapewnia możliwość łączenia różnych zasobów, np. Stacja Windows XP, stacja Linux oraz drukarka.
  • Grupowanie dynamiczne zapewnia możliwość klasyfikowania zasobów na podstawie ich właściwości, np. wszystkie stacje Windows 8, wszystkie stacje z pamięcią RAM mniejszą niż 2 GB, stacje robocze z procesorem Intel Centrino, itd.

Śledzenie właściciela zasobu

Poprzez tą opcję możliwe jest otrzymanie informacji na temat właściciela zasobu. Przez AssetExplorer możliwe jest przypisane danego zasobu pracownikowi oraz śledzenie własności przez cały tzw. okres „życia” zasobu. Dokładna historia własności zapewnia pomoc w odnalezieniu poprzednich właścicieli oraz raportuje wszystkie ich zmiany.

Autoprzypisanie wykorzystywane w programie zapewnia możliwość szybkiego przypisania stacji roboczej najprawdopodobniejszemu właścicielowi w oparciu o jego login.

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Dzięki tej funkcji można w sposób szczegółowy przedstawić operatorowi szczegółowe informacje o stacji roboczej podłączonej do sieci komputerowej, takie jak: system operacyjny, procesor, ustawienia połączenia sieciowego, dysk twardy, wykorzystane gniazda pamięci RAM.
Raport inwentaryzacji oprogramowania przekazuje dokładne informacje o zainstalowanym na stacjach roboczych oprogramowaniu. Daje to możliwość grupowania licencjonowanego oprogramowania w celu porównania ilości zainstalowanych i zakupionych licencji.

Historia audytów

Audit Trail daje możliwość śledzenia a także porównywania zmian, które zachodzą w ciągu tygodnia a dotyczą instalacji całego oprogramowania, dotyczącego dodania lub wymiany elementów komputerowych.

Pełny raport audytu umożliwia budowanie zestawień różnych informacji o zmianach, które miały miejsce. Poprzez rozbudowany i szczegółowy raport z audytu stacji roboczej możliwy jest podgląd dokonanych w określonym czasie zmian, jak również podgląd zmian w zasobach.

Zapewnienie zgodności licencyjnej

AssetExplorer zestawia ilość licencji, które zostały zakupione z ilością zeskanowanych licencji. Dzięki temu zapewnia zgodność licencyjną. Harmonogram skanowania wykrywa nieautoryzowane oprogramowanie i  przekazuje alerty z tym związane.

Śledzenie częstości używania oprogramowania

AssetExplorer zajmuje się zbieraniem informacji o wykorzystywaniu danego oprogramowania a następnie klasyfikuje je jako: Frequently Used, Occasionally Used, Rarely Used. Poprzez zestawienie tych danych osoby zajmujące się zarządzaniem zakupami oprogramowania mogą podejmować decyzję o zakupie lub odnowieniu danych licencji.

Lokalna dystrybucja obrazów

Dystrybucja obrazów w systemach, które nie znajdują się w sieci.

Dostosowanie po procesie dystrybucji

W pełni automatyczne dostosowanie ustawień sieci, nazwy komputera, szczegółów domeny.

Uniwersalna dystrybucja

Możliwość wdrożenia standardowego obrazu na komputerach z różnymi konfiguracjami sprzętowymi.

Wdrożenie zaplanowane z Wake-on-LAN

Dystrybucja obrazów do komputerów we wcześniej zaplanowanym czasie. Wbudowana opcja Wake-on-LAN automatycznie uruchamia system przed wysłaniem obrazów.

Korzyści:

Zarządzaj zasobami w sieci

Usługa zarządzania zasobami w sieci daje możliwość kontrolowania posiadanych zasobów IT jak i nie IT poprzez jeden panel serwisanta.

Monitoruj i zarządzaj oprogramowaniem i sprzętem

Poprzez AssetExplorer otrzymywane są informacje o wszystkich zainstalowanych aplikacjach zarówno tych zakupionych jak i nielegalnych, licencjonowanych oraz darmowych.

Zarządzaj pełnym cyklem życia zasobów IT

Zarządzanie cyklem życia produktów począwszy od wniosku zakupowego po jego utylizację.

Przestrzegaj zgodności licencji

AssetExplorer przekazuje pełny wgląd o nadmiarowych i nieużywanych licencjach. Ponadto system sam przekazuje powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji.