NETFLOW ANALYZER

NetFlow Analyzer

Klucz do lepszej widoczności w sieci

ManageEngine NetFlow Analyzer został oparty na przeglądarce webowej. Dzięki temu nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi hardwarowych. Spełnia rolę narzędzia do monitoringu sieci pod kątem potoku danych a także analizy ruchu. Jego zastosowanie doceniło tysiące firm dzięki czemu pomaga lepiej wykorzystać przepustowość łącz. Narzędzie jest kolektorem strumieni: NetFlow, sFlow, JFlow (pozostałych technologii wspierających monitorowanie sieci). Na całym świecie w ponad 4000 firm i instytucji zdobywa zaufanie poprzez dostarczaniu informacji o zachowaniu sieci w czasie rzeczywistym a także wpływaniu na ruch w sieci.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję NetFlow Analyzer.

Funkcjonalność:

Brak sondy sprzętowej

Wystarczy wykonać bezpośredni eksport NetFlow z danego urządzenia sieciowego do narzędzia NetFlow Analyzerw celu uzyskania najbardziej szczegółowego obrazu wykorzystania pasma w sieci.

Uproszczona analiza przepustowości

Wiele dostępnych funkcji: przeglądanie pasma, sposobu użytkowania oraz generowanie raportów dla całej sieci LAN i WAN, bez konieczności zakupu drogich sond sprzętowych.

Rozbudowane wykresy i raporty

Narzędzie zawiera ponad 30 różnych wykresów oraz raportów. Umożliwia analizy konkretnych danych co z kolei umożliwia przedstawienie najważniejszych informacji dla administratora. Istnieje możliwość przeglądania wykresów online w danych okresach czasu. Istnieje także opcja eksportu wybranych danych do formatu PDF i innych.

Moduł analizy bezpieczeństwa

Rozbudowany moduł do analizy bezpieczeństwa (Advanced Security Analytics Module) umożliwia wykrywanie takich zdarzeń jak: wtargnięcia do sieci wykorzystując technologię „Continuous Stream Miner™” oraz klasyfikując wtargnięcia w celu rozwiązania zagrożeń w sieci w czasie rzeczywistym.

ASAM stanowi dodatek, dzięki któremu zbędna jest inwestycja w sprzęt. Strumienie (NetFlow, sFlow, IPFIX, itd.) są eksportowane przez urządzenia do Netflow Analyzer. Następnie są analizowane przez moduł ASAM, który wykrywa wszelkie anomalie w sieci. Skanowanie jest wykonywane w czasie rzeczywistym i poprzez stałą aktualizację danych zapewnia sieci bezpieczeństwo. Do dyspozycji otrzymujemy zaawansowane raporty. Skan sieci w module ASAM wyświetla listę zagrożeń i anomalii jako problemy, które potem są pogrupowane w trzy główne klasy (Bad Src-Dst, DDoS, Suspect Flows).

Analiza ruchu

Wszystkie aplikacje są monitorowane pod względem ruchu sieciowego przychodzącego i wychodzącego, który generują. Umożliwia to tworzenie list, które można przeglądać w formie danych dotyczących hostów oraz połączeń dla każdej aplikacji z listy.

Wspierane technologie

Cisco NetFlow, jFlow, sFlow, IPFIX, NetStream, Cisco NBAR, Cisco CBQoS, Cisco AVC, Cisco Medianet i inne

Grupowanie urządzeń

Podział na różne kategorie poprzez grupowanie urządzeń eksportujących NetFlow. Wszystko można monitorować niezależnie i przyznawać im prawa dostępu dla użytkowników.

Korzyści:

Łatwe monitorowanie pasma

Niska cena i prostota wdrożenia systemu tworzy wyjątkową alternatywę dla firm oraz organizacji, które poszukują narzędzia do monitorowania życia pasma bez konieczności zbędnych inwestycji w rozwiązania sprzętowe.

Weryfikacja polityk QoS z użyciem CBQoS

Aby zapewnić sobie pewność dla krytycznych aplikacji w biznesie i sprawdzenia czy otrzymują wysoki priorytet, administratorzy posiadają możliwość implementacji polityki QoS. Mogą oni dostosowywać je używając technologii Cisco CBQoS, która jest wspierana przez Netflow Analyzer.  Narzędzie daje możliwość przeglądania polityk zastosowanych na różnych interfejsach a następnie ich weryfikowania.

Powiadomienia bazujące na zdefiniowanych progach

Narzędzie umożliwia generowanie alertów, które wysyłają powiadomienia za pomocą wiadomości  e-mail w momencie, kiedy w sieci ruch przekroczy określone wcześniej progi. Przesyła również pułapki SNMP tyczące się krytycznych alertów do aplikacji typu NMS. To rozwiązanie umożliwia szybką eliminację problemów w sieci.

Efektywne raportowanie oraz łatwa analiza trendów

Dostarcza raporty szczegółowe na temat pasma sieci. Uzyskuje odpowiedzi na pytania:  kto, co, kiedy, gdzie i jak uczynił w sieci.

Opcja podglądu historycznych wzorców ruchu NetFlow Analyzer sprawia, że analiza trendów staje się prostym i efektywnym zajęciem. Można np. sprawdzić jakie pasmo wykorzystywał konkretny komputer czy użytkownik.

Monitorowanie zużycia pasma przez departamenty

Możliwość kreowania departamentów/oddziałów bazujących na adresacji IP.  Możliwość filtrowania na podstawie aplikacji oraz interfejsu. Podgląd statystyk dla poszczególnych grup IP. Funkcjonalność ułatwia pracę przy raportowaniu kosztów wykorzystania łącza i rozliczaniu w oparciu o departamenty.