OPUTILS

OpUtils

Zarządzanie adresacją IP

ManageEngine OpUtils to narzędzie idealne do zarządzania adresacją IP w sieciach korporacyjnych.  System przedstawia wykorzystanie adresów IP w poszczególnych podsieciach oraz segmentach infrastruktury, informując administratorów sieciowych o dostępności ad­resu, jego zajętości, tymczasowości, itp.  Oferuje ponad 30 narzędzi, między innymi: diagnostyka sieci, monitoring adresów, monitoring sieci, funkcji SNMP. Umożliwia tworzenie własnych funkcji SNMP, które monitorują urządzenia w oparciu o biblioteki MIB. Do jego możliwości należy również rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem portami przełączników oraz adresacją w sieciach. Poprzez system raportów inwentaryzacji, urządzeń SNMP, systemów złodziej­skich, dostępnych adresów IP, adresów MAC, system umożliwia administratorom sieci utrzymanie aktualnych obrazów sieci bez zbędnej ciągłej, ręcznej aktualizacji w strefie informacji statycznych.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję Network Configuration Manager.

Funkcjonalność:

Zarządzanie adresacją IP i wysyceniem adresów w segmentach sieciowych

Jedną z funkcji OpUtils jest zapewnienie pomocy w kwestii zarządzania adresami IP, prezentacja wykorzystywania adresów IP w poszczególnych podsieciach oraz segmentach infrastruktury przy jednoczesnym zapewnieniu administratorom sieciowym informacji o dostępności adresu, jego zajętości, tymczasowości, itp.

Zarządzanie portami przełączników sieciowych

Rozbudowany widok portów przełącznika prezentujący informacje z zakresu: zajętości portu, adresu IP, przyłączonych adresach MAC, nazwie VLAN.  Poprzez ten poziom można definiować także lokalizacje urządzeń oraz odczytywać prędkość portu.

Wykrywanie podejrzanych urządzeń

Funkcja systemu umożliwia wykrywanie nowych urządzeń, które pojawiają się w sieci za pomocą adresu IP lub MAC adresu. W przypadku, kiedy dane urządzenie nie znajduje się na zaufanej liście urządzeń, zostaje oznaczone jako potencjalne zagrożenie.

Backup plików konfiguracyjnych urządzeń Cisco

Automatyczne backup-owanie konfiguracji urządzeń sieciowych CISCO umożliwia w przypadku awarii przywrócenie ostatnio działającej wersji.

Monitorowanie ruchu sieciowego

OpUtils posiada narzędzie Bandwidth Monitor, które umożliwia monitorowanie ruchu sieciowego wykorzystując przechodzenie przez poszczególne interfejsy na monitorach urządzeń sieciowych. Dzięki temu bez problemu można określić, na którym z interfejsów generowany jest ruch. Dodatkowo za pomocą raportów można porównać dane archiwalne.

Zestaw administratorskich narzędzi sieciowych

W Oputils wbudowany jest zestaw narzędzi, m.in.: Switch Port Mapper, Bandwidth Monitor, Wake-On-LAN, Network Monitor, System Explorer i wiele, wiele innych.

Korzyści:

Zarządzanie adresacją IP i dostępnością portów przełączników sieciowych w jednym miejscu

Wykrywanie potencjalnych Rouge Device

Wprowadzając polityki konfiguracyjne, system dokładnie analizuje, czy we wszystkich monitorowanych urządzeniach spełniana jest określona polityka. W przypadku wykrycia naruszeń wysyła powiadomienia. Takim sposobem możemy zagwarantować sobie bezpieczeństwo dla wszystkich posiadanych urządzeń sieciowych.

Zestaw kilkunastu narzędzi, które pozwolą zaoszczędzić cenny czas Administratora IT

Audyt oraz kontrola zmian na urządzeniach sieciowych przy pomocy NCM jest wyjątkowo prosta i łatwa. Jedyną czynnością jest wygenerowanie raportu zmian lub zgodności w celu sprawdzenia, czy nasze urządzenie jest w odpowiedni sposób zabezpieczone.