SITE24x7

Site24x7

Monitoring stron internetowych

ManageEngine Site24x7 stanowi usługę znajdującą się w chmurze (SaaS). Oferuje monitoring krytycznych aplikacji webowych widocznych na zewnątrz organizacji. Zapewnia możliwość analizy dostępności oraz wydajności krytycznych elementów aplikacji webowych z wielu miejsc na świecie bez konieczności otwierania portów, instalacji agentów czy rekonfiguracji. W przypadku, kiedy strona ma być widoczna na zewnątrz, nie ma możliwości monitorowania jej poprzez standardowe systemy działające we wnętrzu sieci.
Site24x7 to sprawdzone rozwiązanie dla biznesu z uwzględnieniem wielopoziomowych transakcji webowych. Przy każdym pojawieniu się problemu pojawiają się automatyczne monity skierowane do osób odpowiedzialnych za obsługę aplikacji. Zapewnia to skrócenie czasu reakcji.

Pobierz wersję TRIAL
Pobierz i przetestuj wersję Site24x7.

Funkcjonalność:

Monitorowanie stron internetowych

Możliwość monitorowania wydajności oraz dostępności stron WWW z różnych lokalizacji globalnych. Identyfikacja problemów występujących z serwerami DNS, dostawcami ISP lub urządzeniami brzegowymi. Dodatkowo zapewnia monitoring innych usług sieciowych: HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP, POP.

Monitorowanie aplikacji internetowych

Poprzez funkcjonalność aplikacji można monitorować wieloetapowe interakcje użytkowników, dodatkowo nadzorować czas odpowiedzi i dokładność treści od samego początku aż do końca. Monitoring transakcji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Poprzez dostępne wykresy w czasie rzeczywistym oraz raporty historyczne można uzyskać przejrzysty obraz wydajności strony internetowej w czasie z perspektywy użytkowników. Wszystkie transakcje można przeglądać za pomocą przeglądarki Firefox, aby poznać jak wygląda wczytywanie strony z punktu użytkownika.

Monitorowanie serwerów

  • Kompletne zarządzanie systemami obejmujące infrastrukturę fizyczną, wirtualną a także chmurę publiczną
  • Monitorowanie całej infrastruktury serwerowej – serwerów Windows i Linux
  • Lepszy wgląd w zasoby obliczeniowe chmury – instancje Amazon EC2 i RDS
  • Kontrola nad infrastrukturą VMware
  • Monitorowanie wydajności usług w sieci wewnętrznej

Analiza stron internetowych

Pełny wgląd we wpływy różnych składników HTML, w tym również grafiki, stylów CSS i skryptów JavaScript na wydajność strony. Poprzez to narzędzie można: identyfikować oraz śledzić czas odpowiedzi a także stan i rozmiar składnika, czas renderowania, czas wypełniania dokumentu oraz czas wczytywania strony internetowej i jej poszczególnych składników.

Monitorowanie wydajności aplikacji

W serwisie Site24x7 dostępna jest aplikacja APM Insight, która oferuje programistom IT wyjątkowy przegląd zachowania aplikacji internetowych. Narzędzie to jest wyjątkowo przydatne, by móc wizualizować pełny zakres transakcji WWW dzięki wskaźnikom wydajności wszystkich składników, począwszy od adresów URL po zapytania SQL.

Korzyści:

Globalny zasięg monitorowania

Możliwość weryfikowania wrażeń użytkowników sponad 50 dostępnych lokalizacji z całego świata oraz za zaporą internetową lub z obu tych rodzajów lokalizacji. Kreowanie realistycznych scenariuszy testowych, np. regiony o najwyższym przychodzie, pracownicy zdalni, nowe regiony docelowe, itp.. Identyfikacja na wczesnym etapie różnic w czasie odpowiedzi w różnych regionach. Jest to najwyższa jakość usług dla użytkowników internetowych.

Analiza dostępności oraz czasu odpowiedzi

Wykresy w czasie rzeczywistym a także raporty historyczne zapewniają możliwość zyskania przejrzystego obrazu i wydajności strony internetowej w czasie, z perspektywy użytkowników. Natychmiastowa identyfikacja trendów i odchyleń od założonej wydajności. Automatyczne rozpowszechnianie informacji oraz raportów.

Monitorowanie infrastruktury VMware

Funkcja monitorowania infrastruktury VMware przekazuje szeroki zestaw wskaźników umożliwiających monitorowanie serwerów ESX/ESXi oraz działających na nich maszyn wirtualnych. Jej zakres obejmuje automatyczne wykrywanie oraz kategoryzację składników jako centrów danych, klastrów, hostów ESX/ESXi i maszyn wirtualnych. W celu korzystania należy zainstalować lekkie oprogramowanie On-Premise Poller na jednym z komputerów w określonej sieci.

Monitoring zdalnych oddziałów

System umożliwia monitorowanie zdalnych oddziałów przy wykorzystaniu lokalnych serwerów (Probe), które przesyłają informacje do centralnego serwera monitorującego.

Monitorowanie serwera Exchange

Monitoruje wydajność ról Mailbox, Hub Transport, Client Access, Unified Messaging i Edge w swojej instalacji rozwiązania Exchange.

Monitorowanie serwerów DNS

Umożliwia dopilnowanie działania translacji DNS oraz prawidłowego przekształcania nazw domen przez serwer DNS. Kolejny element to monitoring podczas odpowiedzi dla przekształceń i translacji DNS.